Centrale toegang beschermd wonen

OGGZ – Centrale toegang beschermd wonen
 • Inleiding
 • Persoonlijke gegevens
 • Contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger
 • Huidige indicatie/zorg
 • Bijzonderheden
 • Bijlagen
 • Verklaring en Toestemming
  • Samenvatting Melding en Definitief indienen

  Opmerking vooraf bij het invullen van dit formulier

  Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en Rivierenland) een (her)indicatie aan voor beschermd thuis of beschermd wonen. Het invullen van het formulier duurt ongeveer 30 minuten. U moet dit formulier in één keer invullen en naar ons sturen, u kunt het niet tussentijds opslaan. Zorg er dus voor dat u de gegevens van “uw cliënt” bij de hand heeft en eventuele andere bijlagen (maximaal 4 MB). Wat u precies nodig heeft en hoe de aanvraag in z’n werk gaat, leest u hieronder.

  Wilt u hulp bij het invullen van het formulier, dan kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE Gelderse Poort inschakelen. Meer informatie vindt u op www.meegeldersepoort.nl.

  Aanmelding beschermd thuis/beschermd wonen

  U kunt met dit formulier de volgende soorten indicaties en wijzigingen aanvragen:

  • Nieuwe indicatie beschermd thuis/beschermd wonen (ZIN of PGB);
  • Herindicatie beschermd thuis/beschermd wonen (ZIN of PGB);
  • Ophoging van beschermd thuis naar beschermd wonen (ZIN of PGB);
  • Aanvullende producten, namelijk begeleiding, dagbesteding of vervoer (ZIN of PGB);
  • Wijziging van ZIN naar PGB;
  • Wijziging van een PGB beheerder en/of PGB zorgverlener.

  Wij willen graag een goed beeld krijgen van uw hulp-/zorgvraag en uw situatie. Daarom nemen we na ontvangst van dit formulier contact met u op. In de meeste gevallen nodigen we u uit voor een onderzoeksgesprek. Dit gesprek vindt plaats bij u thuis of bij GGD Gelderland-Zuid in Nijmegen of Tiel. Binnen 6 weken na ontvangst, brengen we advies uit aan de gemeente Nijmegen. Als de gemeente Nijmegen ons advies ontvangen heeft, ontvangt u binnen 2 weken een besluit van de gemeente Nijmegen.

  Doorgeven wijzigingen PGB-indicatie

  Met dit formulier kunt u ook een wijziging aanvragen in uw PGB-indicatie. Krijgt u zorg door middel van een PGB, dan bent u verplicht deze wijzigingen door te geven. GGD Gelderland-Zuid beoordeelt of de zorg van de gewijzigde PGB-zorgverlener veilig, doeltreffend, cliëntgericht en van goede kwaliteit is. En daarnaast of de gewijzigde PGB-beheerder uw belangen op een goede manier behartigt. Geeft de GGD géén akkoord voor de wijziging, dan accepteert de gemeente Nijmegen uw gewijzigde zorgovereenkomst niet. Dit kan gevolgen hebben voor de uitbetaling van uw PGB.

  Wij nemen na ontvangst van dit formulier contact met u op. Binnen 6 weken na ontvangst, brengen wij advies uit aan de gemeente Nijmegen. Op basis van ons advies, bepaalt de gemeente Nijmegen zo spoedig mogelijk of zij de zorgovereenkomst goedkeuren.

  Verplichte bijlagen

  Bij een nieuwe aanmelding voor Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden budget (PGB) bent u verplicht om een DSM-classificatie/diagnose aan te leveren. En bij een (her)aanmelding voor een PGB of bij het doorgeven van een wijziging, bent u verplicht om een PGB-plan aan te leveren. Het in te vullen PGB-plan vindt u op de website van GGD Gelderland-Zuid. Zonder deze bijlagen kunt u dit formulier niet indienen. U kunt deze verplichte bijlagen aan het einde van dit formulier toevoegen.

  Overige bijlagen

  Per type aanmelding kan het zijn dat u nog meer bijlagen moet aanleveren. Denk aan een kopie van de huidige indicatie, begeleidingsplan van de huidige zorgaanbieder, evaluatie van dit begeleidingsplan, IQ gegevens en samenvatting van de hulpverleningsgeschiedenis. Wij verzoeken u dringend om zoveel mogelijk van de gevraagde bijlagen mee te sturen. Op deze manier kunnen wij uw aanmelding zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Zorg dat u deze bijlagen bij de hand heeft als u dit formulier invult.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via toegangbw@ggdgelderlandzuid.nl. Of telefonisch via 088 – 144 7020 (ma t/m do van 08.30 tot 12.30 uur). Meer informatie over Toegang Beschermd Wonen vindt u op ggdgelderlandzuid.nl en nijmegen.nl.

  Kunt u een DSM classificatie/diagnose meesturen? (verplicht veld)
  Later in het formulier kunt u deze bijlage toevoegen.
  De DSM classificatie/diagnose moet aangeleverd worden in een officieel document (zoals een PDF-bestand). Het document mag niet ouder zijn dan 2 jaar. Verder moet het volgende in het document vermeld staan:

  • Naam van de behandelaar/ter zake deskundige die de diagnose heeft gesteld;
  • Functie van de behandelaar (zoals psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of verpleegkundig specialist GGZ);
  • Naam van de instelling met logo of stempel;
  • Datum waarop de diagnose is gesteld.
  Wilt u een aanmelding doen voor een PGB? (verplicht veld)
  Voor meer informatie over een pgb en het beheren hiervan, verwijzen wij u naar de website van Per Saldo: www.pgb.nl.
  Kunt u een compleet ingevuld PGB plan meesturen? (verplicht veld)
  Later in het formulier kunt u deze bijlage toevoegen.
  versie 1.5.1-20230523.15:10