Centrale Toegang

OGGZ – Centrale Toegang
  • Inleiding
  • Meldinggegevens
  • Afronding melding

Aanmelding Centrale Toegang

Met dit aanmeldformulier meldt u zich bij GGD Gelderland-Zuid aan bij de Centrale Toegang. U kunt een melding doen voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Gennep, Heumen, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Wijchen.
Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op. Mocht u al in de dag/nachtopvang verblijven, dan krijgt u binnen 3 werkdagen een gesprek (op locatie). Mocht u nog niet in de opvang verblijven, dan nemen wij binnen 1 werkdag telefonisch contact met u op. Na het gesprek brengen wij zo snel mogelijk – uiterlijk binnen 2 weken – een advies uit over uw traject.

Hulp bij het invullen van dit formulier

Wilt u hulp bij het invullen van het aanmeldformulier? Schakel dan de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE Gelderse Poort in. Meer informatie vindt u op www.meegeldersepoort.nl.

Hoe verwerken wij uw gegevens? (privacy)

Uw aanmelding en de daarin opgenomen persoonsgegevens verwerken wij in ons registratiesysteem, wij zullen vervolgens de Basisregistratie personen (BRP) raadplegen en gebruiken. GGD Gelderland-Zuid, Centrale Toegang, neemt contact met u op naar aanleiding van uw melding. De gegevens van dit formulier delen wij niet met andere instanties, tenzij u hiervoor toestemming geeft.
Centrale Toegang is verantwoordelijk voor het registreren van uw persoonsgegevens. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Centrale Toegang. U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook heeft u het recht om te vragen om inzage, rectificatie of het verwijderen van gegevens die over u zijn vastgelegd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 088 – 144 71 07. Wij zijn op maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur. Ook zijn wij bereikbaar via het e-mailadres toegangmo@ggdgelderlandzuid.nl.

versie 1.1.1-20221121.14:15