Reizigers - aanvullende informatie
Versie 1.0-2024042315:30

Aanvullende informatie Reizigers

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Adres
Postcode
Huisnummer en toevoeging
Straatnaam
Woonplaats
Vul hier je telefoonnummer in als volgt: 0612345678
Vul hier je e-mailadres als volgt in: gebruiker@domein.nl
Vul hier nogmaals je e-mailadres in.

Bijlagen

Maximum file size: 516MB

Zoals een overzicht van vaccinaties elders ontvangen of een medisch document zoals een labuitslag.

AVG verklaring en verzenden

Ik geef hierbij toestemming aan GGD Gelderland-Zuid om de door mij verstrekte gegevens te gebruiken voor het afhandelen van mijn vaccinatie verzoek volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik begrijp dat mijn informatie vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor dit specifieke doel.

Akkoord verklaring